Дніпровський ДНЗ № 2 "Дзвіночок" сел.Дніпровське
Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 

 

 

Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи

 

 

1.Рішення 23 сесії 5 скликання Дніпровської територіальної громади від 17.10.2008 року №180/1-23/У "Про створення юридичної особи Дніпровського дошкільного навчального закладу №2 "Дзвіночок"

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/rishennya_pro_stvorennya_yur_osobi.jpg

 

2. Свідоцтво про атестацію Дніпровського дошкільного навчального закладу №2 "Дзвіночок"

 

 

3. Наказ відділу освіти Верхньодініпровської РДА від 29.12.2016р. №286 "Про зміну назви Дніпровського дошкільного навчального закладу №2 "Дзвіночок"

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/nakaz_pro_zminu_nazvi.jpg

 

4.Рішення 14 сесії 7 скликання Дніпровської територіальної громади від 06.12.2016р. №98-14/VII "Про затвердження Статуту Дніпровського комунального дошкільного навчального закладу №2 "Дзвіночок" (нова редакція)

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/rishennya_pro_stvorennya_statutu.jpg

 

5. Копія Статуту

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/statut_dnz_2.pdf

 

6. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організації України

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/vidomosti_z_edrpou_winscan_to_pdf.pdf

 

7.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/vipiska_z_edrpo_winscan_to_pdf.pdf

 

8.Наказ відділу освіти Верхньодніпровськи РДА від 22.12.2016р. №213-к/тр  "Про призначення завідуючою Дніпровським ДНЗ №2 "Дзвіночок"Бабій Т.В."

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/nakaz_pro_priznachennya_zaviduyuchoi_2.jpg

 

 

 

Копії документів, що засвідчують право власності

чи користування основними засобами для здійснення освітнього процесу на строк,необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

 

1. Витяг з Державного кадастру про земенльну ділянку

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/2018_01_31_kadastroviy_nomerdnz_2_winscan_to_pdf.pdf

 

2.Рішення 27 сесії 7 скликання "Про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності Дніпровської триторіальної громади

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/rishennya_pro_zatverdzhennya_neruhomogo_mayna.pdf

 

 

Копії документів про відповідність приміщень

та матеріально-технічної бази санітарним нормам,

вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

 

1.Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства 

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/10_vidomosti_materialno_tehnichnoi_bazi_winscan_to_pdf.pdf

 

2.Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/deklaraciya_vidpovidnosti_materialno_tehnichnoi_bazi.jpg

 

3.Акт №136, складений за результатами планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/akt136_winscan_to_pdf.pdf

 

4. Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у Дніпровському комунальному дошкільному навчальному закладі №2 "Дзвіночок"

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/19_informaciya_z_ohoroni_praci.doc

 

5. Копія наказу завідуючої дошкільного навчального закладу "Про проведення навчання й перевірку знань з безпеки життедіяльності працівників КДНЗ №2 "Дзвіночок"

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/nakaz.docx

 

6. Протокол засідання комісії з перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/protokol_specialnogo_navchannya_ta_perevirki_znan_za_programoyu_pozhezhnoi_bezpeki.pdf

 

7. Копії посвідчення методиста Дніпровського КДНЗ №2 "Дзвіночок" про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/img_0007.jpg

 

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного

стандарту освіти відповідного рівня

 

1. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які відвідують заклад

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/licenziyniy_ta_faktichniy_obsyag_osib.docx

 

2. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності Дніпровського КДНЗ №2 "Дзвіночок"

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/zagalna_informaciya_pro_kadrove_zabezpechennya.jpg

 

3.Інформація про якісний склад педагогічних працівників. Списки працівників КДНЗ №2 "Дзвіночок" 2017р.

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/22_yakisniy_sklad_pedag__pracivnikiv.docx

 

4. Штатний розпис

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/shtatniy_rozpis.docx

 

5. Створення умов закладу для навчання освб з особливими освітніми потребами

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/stvorennya_umov.docx

 

6. Робочій навчальний план Дніпровського дошкільного навчального закладу №2 "Дзвіночок" на 2017-2018

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/20_navchalniy_plan_kdnz_2.doc

 

 

Відомості про кількісний та якісний показники 

матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, 

необхідного для виконання державного стандарту 

освіти відповідного рівня

 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні 

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/informaciya_pro_zagalnu_ploschu_primischen.docx

 

2. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально технічного забезпечення освітньої діяльності

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/vidomosti.docx

 

 

Відомості про навчально-методичне забезпечення та інформаційне забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

1. Відомості про навчально- методичне забезпечення освітньої діяоьності у сфері дошкільної освіти у КДНЗ №2 "Дзвіночок"

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/vidomosti_pro_navchalno_metodichne_zab.docx

 

2.Інформаця щодо наявного обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у групах дошкільного віку у КДНЗ №2 "Дзвіночок"

/uploads/editor/1625/91974/sitepage_87/files/27_informaciya_obladnannya_igrashki_posibniki_dnz_2.doc